مطالب پیشنهادی

اتصال متحمل ضرر و زیان وام 2022 می شود

سئول، 31 (یونهاپ) -- بانک، شرکت بانکداری سرمایه‌گذاری فقط اینترنتی این کشور، جمعه با ذخایر زیان دهی مواجه شد.

بانک، که در اکتبر 2021 شروع به کار کرد، 264.
4 ژیلیون وون ( 203.
3 میلیون دلار آمریکا) 2022، بیانیه وام دهنده.
سد

زیان های خود را به میزان 186 میلیارد وون ذخایر زیان وام خود نسبت داد.

سواحل غوطه‌ور در سال به دلیل رشد سریع سودآوری، نادیده گرفته می‌شود.

در سال 2022، در بحبوحه انقباضات پولی بانک جنینی، 217.
5 میلیون وون رسید.

در پایان سال 2022، مشتریان مؤسسه وام دهنده به 5.
4 میلیون رسید که در این پایان 6.
05 افزایش یافت.
-مارس، داده‌های ورودی نشان داده نشد.

jwc@yna.
co.
kr
(END)