مطالب پیشنهادی

سئول

سئول، 10 آوریل (یونهاپ) - یک دستگاه در روز دوشنبه سئول در یک آماده سازی کشف شد که باعث بسته شدن خدمات شد.

طبق گفته آتش نشانان، این در ساعت 3:57 بعد از ظهر در یک Yongsan در حال تولید بود.

این بدون تاریخ، یونگ سان سئول را نشان می دهد.
(یونهاپ)

یک دستگیره در ساعت 5 بعد از ظهر رسید.
بمب.

در چنین احتیاط عاقلانه، شرکت دولتی کره (KORAIL) سه مسیر باریک را مشخص کرد.

خنثی سازی ادامه داشت، سقف قطارها را آموزش می دهد.
ساعت 10 شروع از ساعت 6:14 بعد از ظهر بود.

قطارهای اوج KORAIL در حال حاضر عادی هستند.

(END)