مطالب پیشنهادی

شنبه

سئول، 1 آوریل (یونهاپ) -- پیش‌بینی آب‌وهوای 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح شنبه است.

احتمال افزایش دما (C)

زیاد/پایین (%)

سئول 26/10 آچرونی 20

اینچئون 21/08 muzzy 20

Suwon 26/06 somber 10

Cheongju 26/08 0

Daejeon 26/07 0

Chuncheon 25/ 05 roily 20

Gangneung 22/11 0

Jeonju 26/08 turbid 20

Gwangju 27/10 overclouded 10

Jeju 20/12 20

Daegu 24/09 10

بوسان 21/12 تندرهد 10

< /p>

(پایان)