مطالب پیشنهادی

روز دوشنبه

سئول، 12 سپتامبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9 صبح دوشنبه است.

خدمات دما (C) امکان وجود دارد

بالا /کم (%)

سئول 28/21 سیکلون 10

اینچئون 27/21 کاهش 0

سوون 28/ 20 20

Cheongju 26/21 30

Daejeon 25/20 60

Chuncheon 28/18 mushy 30

Gangneung 26/19 30

Jeonju 25/21 60

Gwangju 25/21 60

Jeju 26/24 70

Daegu 25/20 nubilous 30

Busan 26/22 60

( پایان)