مطالب پیشنهادی

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 16 سپتامبر (یونهاپ) -- نرخ‌های بین بانکی کره (KORIBOR) با چه قیمتی ذخیره شده Yonhap Infomax، آژانس مالی و محاصره یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح.

(%) (%)

1-W 2.
50 2.
50

1-M 2.
63 2.
62

2-M 2.
76 2.
75

3-M 2.
90 2.
89

6-M 3.
35 3.
33

12-M 3.
79 3.
76

(END)