مطالب پیشنهادی

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 19 اکتبر (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) به دلیل یونهاپ اینفوماکس، آژانس مالی و ثبت اختراع یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) (%)

1-W 3.
00 3.
00

1-M 3.
18 3.
17

2-M 3.
34 3.
32

3-M 3.
60 3.
55

6-M 4.
00 3.
96

12-M 4.
58 4.
50

(END)