مطالب پیشنهادی

هاهو کاهگلی را می زند

آندونگ، کره، 4 نوامبر (یونهاپ) -- روز جمعه در روستای کاهگلی هاهو، یک سایت انضباطی یونسکو، رای دهندگان جنوب شرقی آندونگ.
تلفات گزارش شده است.

مهمانخانه را در ساعت 1:23 بعد از ظهر شروع کرد.
و تا 30 بعد خنک شد.
ساکن خانه است.

بالا و پایین 80 آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.
برنج برتر در حال بررسی تماس و آسیب است.

آندونگ، 268 کیلومتری سئول، برای نشان دادن دستورالعمل یونسکو در سال 2010 تعیین شده است و جاذبه های این کشور است.


(END)