مطالب پیشنهادی

شرکت ساخت سوله صنعتی و سوله سازی

سوله صنعتی

سوله شیپور شرکت سوله صنعتی و سوله سازی

مورد اول تهیه جواز شغل مورد نظر با کاربری مشخص است. دقت کنید که در این بخش نذر است اندازه مشخص شود. این مجوز به‌خاطر سوله های صنعتی اهمیت مزید دارد. سپس نیاز است که زمین از شهرک ها دریافت شود. حد زمین گرفتن شده بر اساس متراژ سوله صنعتی مشخص می شود. در این راستی باید فضای نار نشانی، فضای سبز، محوطه سازی و سنخ کاربری در نظر گرفته شود.

پس از اینکه موارد بالا در خصوص ساخت سوله سوله طی شد، نوبه به دریافت معارفه لازم است. این معرفی ها برای نقشه سوله و مجوز احداث در نظر گرفته می شوند. سرشار مهم است که مشاوره ارباب با مهندسی خبره صورت بگیرد. این مشاوره برای استخوان‌بندی فلزی و سوله ارزیابی می شود. تدارک دفترچه محاسباتی و نقشه سوله به طور کلی به تایید نظام مهندسی نیاز دارد.

نحوه سوله مرغداری | بهترین سوله با عامل های ال اس اف (LSF) -

ممکن است در دیدار اول ظاهر بسیار پیچیده به نظر بیایند سرپرست باید این را بدانید که اجرای این قسم سازه ها گدا نیروی انسانی خبره و ماهر ولی در تعداد کم می باشد. به این معنی که اجرای سازه lsf نیازمند کاربرد از کارگران بسیار زیادی نیست و با شماره کمی قوت که استادی کافی را داشته باشند می توان سوله  lsf را اجرا کرد که همین امر باعث کاهش هزینه نیروی انسانی و در انتهای کار کاهش خرج سوله به این روش میشود.

نکته فاحش مهم دیگری که می تواند هزینه سوله به روش ال اس اف را کاهش دهد رادع بندی در برابر دما میباشد که این کار را با استعمال از پنل های بی‌حد کاربردی میتوان انجام انصاف که در سروقامت مدت هزینه های کارفرما را کاملا تخفیف خواهد داد.

شرکت بهمان سازه نوین با مهندسین و نیرو‌‌‌‌های مجرب و نوبت نگاه در زمینه” طراحی و اجرای مان‌‌‌‌های پیش ه ال اس اف (LSF)” فعالیت میکند.

سوله صنعتی در اصفهان | بهترین سوله -

۳- در پروفیل های با شکل چهارگوش و مستطیل که مقاطع بزرگی دارند و به نام ستونی مشهور هستند موارد استفاده زیادی وجود دارند که در عمارت و موارد صنعتی کاربرد دارند. در مقطع های چهارگوشه شکل پروفیل ها از mm ۶۰ *۶۰ تا mm ۲۷۰*۲۷۰ و در مقطع مستطیل از ۴۰ *۱۰۰ mm تا ۱۳۵*۳۰۰ mm ه می شوند و ضخامت و عمق آنها از ۵/۲ تا ۸ میلی متر می باشد و استحقاق به پیشه گیری در ن ستون و ار فلزی مانها دارند . نیز اگر این پروفیل ها با مشخصات فیزیکی قابل اطمینانی خلقت شوند استحقاق استفاده در ن شاسی تریلرها و نفت کش ها را دارند.

۵- جهت ن صندلی و ن ته از پروفیل های قوطی مربعی کاربرد می شود و بیشتر برای پوشانیدن سقف هستند.

۶- از پروفیل های شکل Z، در سوله ها استفاده می شود.