مطالب پیشنهادی

سئول 3 مختل شد

سئول، 23 دسامبر (یونهاپ) -- به گفته مقامات، خدمات سئول 3 روز جمعه متوقف شد.

مسیرهای دوگانه خدمات بین یاکسو و گوپابال پس از آن در ساعت 6:24 در برابر آن قرار گرفتند.
طبق ایستگاه Seodaemun، مسیرهای بین Muakjae و Dongnimmun ایستگاه.

[email protected]
co.
kr
(END)