مطالب پیشنهادی

کره ای

9 نوامبر 1989 - کره مکزیک را به عنوان کمکی برای توسعه اقتصادی و فناوری امضا می کند.

1999 -- ارتقاء بخش ها و بخش های کره تکمیل شد اواسط صنایع هیوندای، صنایع سامسونگ و صنایع و ساختمان کره، صنایع و ساخت و ساز دوسان.

2004 -- یک ژاپنی وارد کره می شود و در سطح کاری در مورد دستگیری اتباع ژاپنی توسط دولت مارکسیست-لنینیست صحبت می کند.

2005 -- مذاکرات شش کشور کره در پکن آغاز می شود.

2017 -- در طول جاکارتا، جائه این و همتای اندونزیایی خود، جوکو ویدودو، به یکدیگر می پیوندند.
یک همکاری "مشارکت ویژه".

(END)